خدمات مشاوره مدیریت کلینیکی

خدمات مشاوره مدیریت کلینیکی

ارائه خدمات مشاوره مدیریت توسط اساتید، کارآفرینان و افراد هوشمند و خبره بصورت ساعتی

خدمات مشاوره مدیریت پروژه ای

خدمات مشاوره مدیریت پروژه ای

بسیاری از معضلات مدیریتی نیاز به برگزاری جلسات متعدد مصاحبه با مدیران و کارشناسان، تهیه گزارش شناخت، تدوین برنامه بهبود و ارائه طرح پیشنهادی جهت اجرا دارد.

پرورش مشاوران حرفه اي کسب و کار

پرورش مشاوران حرفه اي کسب و کار

تمرکز اصلی آموزشی در این دوره بر انتقال مهارتهای کاملا کاربردی جهت پرورش حرفه ای مشاوران کسب و کار و رویکردی صرفا تئوری نخواهد بود.

امکان هم افزايي از طریق شبکه هاي ارتباطي مديران

امکان هم افزايي از طریق شبکه هاي ارتباطي مديران

با پشتوانه ارتباطات موثر با بسیاری نهادها و سازمانها و شرکت های دولتی و برندهای خصوصی و حضور در شبکه های مدیران این موسسات، جهت پیشبرد اهداف متعالی مراجعین خود نهایت تلاش و هم افزایی را داشته ایم.

اخبار و رویدادها
دپارتمان کسب و کارهای کوچک

مشاوره کسب و کار چیست و چرا برای کسب و کار شما ضروری است؟

دریافت اطلاعات و کسب مشاوره در همه ی زمینه می تواند کارساز و کارگشا باشد؛مشاوره کسب و کار یکی از انواع مشاوره، راهنمایی و دریافت اطلاعات محسوب می شود. اگر نیاز دارید کسب و کار یا استارت آپی راه اندازی کنید، به شما پیشنهاد می دهیم قبل از شروع، از افراد ذی صلاح و صاحبت تخصص، مشاوره و راهنمایی بگیرید.

دپارتمان کسب و کارهای کوچک

به منظور تحلیل آماری و با قاعده در خصوص کسب و کار کوچک ، باید گفت که این مقوله دارای قوانین اجرایی تجاری است.
هر صنعتی بر اساس درآمد و میزان استخدام سالانه ، اندازه استانداردی را برای خود تعریف می‌کند. در بیشتر موارد این تعریف به واسطه نمایندگی‌های دولتی تعریف می‌شود تا تحت قوانین تغییرپذیر دولتی تحلیل ‌هایی را صورت دهند.

مشاوران عالی مرکز مشاوره مدیریت ماهان
حوزه های تخصصی مشاوره
دیدگاه مشاوران و دانش پذیران دوره
شرکای تجاری و برندهای همکار