مشاوره دیجیتال مارکتینگ

 ترسیم آینده کسب و کار ها و توسعه در بنگاه های اقتصادی بدون در نظرگرفتن فضای دیجیتال امکانپذیر نیست. تاثیرگذاری در بازار هم نیازمند بهره گیری از فعالیت ها و ابزارهای دیجیتال مارکتینگ است.امروزه بنگاه های اقتصادی به دنبال بهبود وضعیت کسب و کار خود در دنیای دیجیتال هستند؛ از این رو نیاز به بازوان قدرتمندی دارند که راهنما و هدایتگرشان در این مسیر باشد. دوره پرورش مشاور حرفه ای دیجیتال مارکتینگ با هدف ورود مشاوران کاربلد در این زمینه به بازار طراحی گردید و هم اکنون اولین اجرای آن پیش روی شماست.

 

مزایای دوره مشاوره دیجیتال مارکتینگ

ورود حرفه ای به صنعت پیشرو و پیشگام مشاوره مدیریت
آشنایی با فرآیند، تکنیک ها و ابزارهای مشاوره دیجیتال مارکتینگ
حضور در تیم مشاوره برای انجام یک پروژه واقعی مشاوره مدیریت
گواهینامه وزارت علوم با قابلیت ترجمه و تایید وزارت امورخارجه
متدولوژی دوره مشاوره دیجیتال مارکتینگ
مزایای دوره مشاوره دیجیتال مارکتینگ

دریافت مشاوره تخصصی دوره

شما می توانید با ثبت اطلاعات خود از امکان مشاوره ی اختصاصی ماهان برخوردار شوید .

دریافت مشاوره

ویژگی دوره مشاوره دیجیتال مارکتینگ

ویژگی دوره مشاوره دیجیتال مارکتینگ
سرفصل های تخصصی طراحی شده بر مبنای مدل مک کنزی و هماهنگ با بازار ایران
انجام پروژه واقعی مشاوره دیجیتال مارکتینگ در طی دوره به صورت کار تیمی
حضور مدرسان قدرتمند و طراز اول حوزه مشاوره مدیریت ، رسانه و دیجیتال مارکتینگ

دریافت مشاوره تخصصی دوره

شما می توانید با ثبت اطلاعات خود از امکان مشاوره ی اختصاصی ماهان برخوردار شوید .

دریافت مشاوره

متدولوژی دوره مشاوره دیجیتال مارکتینگ

* عارضه یابی در مشاوره مدیریت

* آشنایی با شرکتهای بین المللی مشاوره مدیریتی

* روشهای حل مساله

* روشهای ارایه در مشاوره مدیریت

* انتخاب پروژه مشاوره دیجیتال مارکتینگ

* جمع آوری طبقه بندی و آنالیز اطلاعات

* کار تیمی و مهارت مدیریت تیم

* ارتباط با مشاورپذیر ( کلاینت)

* نحوه عقد قراردادهاو موارد حقوقی دیجیتال

* ارایه تجارب کارآفرینهای دیجیتالی

* آشنایی با نرم افزارهای مشاوره مدیریت

متدولوژی دوره مشاوره دیجیتال مارکتینگ

دریافت مشاوره تخصصی دوره

شما می توانید با ثبت اطلاعات خود از امکان مشاوره ی اختصاصی ماهان برخوردار شوید .

دریافت مشاوره