دپارتمان پرورش مشاور حرفه ای

در مرکز مشاوره و مدیریت ماهان، دانش پذیران با ترکیب آموزش‎های علمی و مواجه شدن با پروژه های واقعی در قالب انجام فعالیت های تیمی، تمامی فنون و مهارت‌های لازم برای تبدیل شدن به یک مشاور حرفه‌ای کسب‌ و کار را با رویکردهای تخصصی کسب خواهند کرد. شما نیز می توانید با شرکت در دوره های پرورش مشاور حرفه ای کسب و کار دانش و مهارت لازم را برای اجرای پروژه‌های مشاوره ای به بهترین شکل به دست آورید.