پروفسور بیژن خرم
مشاور ارشد در موسسه مشاوره مديريت INTERACT در امريكا 

پروفسور ناصر میرسپاسی
استاد مدیریت منابع انسانی دانشگاه علوم تحقیقات و دکتری مدیریت دولتی از واشنگتن دی سی

مهندس هادی سیاری
ریاست انجمن ملی مدیریت کسب و کار ایران و ریاست مدرسه عالی کسب و کار ماهان

دکتر مجید سیاری
ریاست کانون کارآفرينان استان تهران-دبیر شورای مرکزی کارآفرینان کشور - مدیر عامل موسسه آموزش عالی آزاد ماهان