پرفشور بیژن خرم|شورای سیاستگذاری

   مرکز مشاوه مدیریت و کارآفرینی ماهان

پروفسور بیژن خرم
مشاور ارشد در موسسه مشاوره مديريت INTERACT در امريكا 

پرفشور میرسپاسی|شورای سیاستگذاری

   مرکز مشاوه مدیریت و کارآفرینی ماهان

پروفسور ناصر میرسپاسی
استاد مدیریت منابع انسانی دانشگاه علوم تحقیقات و دکتری مدیریت دولتی از واشنگتن دی سی


  مرکز مشاوه مدیریت و کارآفرینی ماهان

مهندس هادی سیاری
ریاست انجمن ملی مدیریت کسب و کار ایران و ریاست مدرسه عالی کسب و کار ماهان

دکترمجیدسیاری|شورای سیاستگذاری
  مرکز مشاوه مدیریت و کارآفرینی ماهان

دکتر مجید سیاری
ریاست کانون کارآفرينان استان تهران-دبیر شورای مرکزی کارآفرینان کشور - مدیر عامل موسسه آموزش عالی آزاد ماهان


مطالب مرتبط