تبدیل شدن به معتبرترین نهاد بین‌المللی در ایران در ارائه خدمات مشاوره مدیریت در حوزه‌های صنعتی کسب و کار (فنآوری اطلاعات، خودرو، سلامتی و دارویی، نفت و گاز، بانکداری و بیمه، ساختمان و معماری، پوشاک و مد، لجستیک، مواد غذایی، میهمانداری، توریسم و گردشگری و ورزش)