چالش های مدیریتی در کسب و کارهای میهنمان ایران عزیز، هر روز بیش از پیش ضربات مهلک و جانفرسایی را برپیکر اقتصاد و کسب و کار این سرزمین وارد می آورد. ماهان کوشیده است در طی دو دهه گذشته با ارتقاء توانمندی های مدیران و از کانال آموزش های مدیریتی با این چالش مبارزه نماید. از چندی پیش و در ادامه طی مسیر در بهبود  سبک مدیریتی و حل مسائل صاحبان کسب و کار ، مدیران ماهان بستر خدمت جدیدی کهبه صورت پراکنده در مجموعه در حال اجرا بود را به صورت متمرکز و تحت عنوان واحد کسب و کاری مستقل راه اندازی نمودند : مرکز مشاوره مدیریت و کارآفرینی ماهان.

مرکز مشاوره مدیریت و کارآفرینی ماهان رسالت خود را در ارتقاء کسب و کارهای کشور عزیزمان می بیند و برای رسیدن به این هدف مقدس در سه مسیر همراه و همسفر ایشان خواهد بود:

  • خدمات مشاوره کلینیکی
  • پروژه های مشاوره مدیریت
  • دوره های پرورش مشاور حرفه ای مدیریت با گرایش های تخصصی

تبدیل شدن به معتبرترین نهاد بین‌المللی در ایران در ارائه خدمات مشاوره مدیریت در حوزه‌های صنعتی کسب و کار (فنآوری اطلاعات، خودرو، سلامتی و دارویی، نفت و گاز، بانکداری و بیمه، ساختمان و معماری، پوشاک و مد، لجستیک، مواد غذایی، میهمانداری، توریسم و گردشگری و ورزش)

 

مطالب مرتبط