ماموریت‌ این مرکز عبارت است از:

 

1- ارائه دانش و در اختیار قراردادن تجارب مفید به کسب و کارها و کارآفرینان جهت یاری رساندن و ارزش آفرینی برای ایشان

 

2- راهنمایی و مشاوره با مدیران به منظور تبدیل اهداف مطلوب ایشان به واقعیت

 

 

 


مطالب مرتبط