آشنایی با متدولوژی ارزیابی به روش XQ یا (EXECUTION QUOTIENT)

 
اغلب ارزیابی ها در علوم مدیریت، به مثابه آینه ای عمل می کنند تا مدیران شاهد نقطه قوت ها و ضعف های خویش باشند و با تعیین موقعیت (Positioning)، استراتژی تصحیح و یا تثبیت را برای آینده کسب و کار خود انتخاب کنند. یکی از مهمترین ارزیابی ها که کمک شایانی به مدیران می نماید تا تصویری درست و بی غرض از نحوه کار کردن خود بیابند، ارزیابی توان اجرایی می باشد. ارزیابی که به خوبی نمایان می سازد چگونه فضایی برای اجرای درست امور ایجاد شده است، تا چه حد تیم های کاری برای اجرای خوب امور تنظیم می باشند و از چه تعداد مجری خوب در سازمانتان بهره مند می باشید.

این ارزیابی خدمتي است، كه تصویری شفاف از ميزان تمركز و هم افزایی موجود و یا بهبود یافته برای انجام کارها ارائه می دهد. تمرکز و هم افزایی کاری ایجاد شده توسط مدیران ( مدیران ارشد تا سطح سرپرستی) برای دستیابی به مهمترین اهداف که باید آن را قدرت واقعی سازمان های برنده دانست.

در این متدولوژی، شاخص های میزان تمرکز کاری و هم افزایی کار اندازه گیری می شود که باعث می شود سازمان تصویری واقع بینانه از نحوه اجرای کارها توسط همکاران خود بدست آورد.

مقدار شاخص های اجرا XQ بین ۰ الی ۱۰۰ بوده و متوسط درصد تمرکز و هم افزایی در لایه های فردی، تیمی و سازمانی را معین می سازد.

این که مدیران ارشد بدانند بطور میانگین، افراد، تیم های کاری و کل سازمان تحت امرشان، چقدر از تمرکز کاری برخوردارند و چند درصد می توانند برای پیشبرد امور کاری،  هم افزائی ایجاد کنند، بسیار حائز اهمیت است.

برای اغلب مدیران مبرهن است که اجرای ضعیف کارها ، باعث افزایش هزینه­ ها شده و همین امر، ریسک سازمان را در شرایط اقتصادی سخت، بسیار افزایش می دهد. افزایش توان اجرایی، ضمانتی است برای کاهش ریسک ناشی از افزایش هزینه­ های عملیات در تمامی سازمان­ها.

 

پروژه بهبود

 
بهبود در «اجرا » به معنای رویت یک اتفاق است. این اتفاق می تواند پیشبرد یک هدف، استقرار یک استراتژی و یا اساساً ایجاد یک تغییر و یا تحولی باشد که تا قبل از این، فرصتی برای انجام شدن نداشته است و حال به کمک پروژه بهبود مهندسی اجرا، تحقق یافته است.

در تمامی سازمان ها دو نیرو، بطور دائم در تقابلند. دو نیروی ناشی از کارهای مهم و کارهای فوری. کارهای مهم از ما اثر پذیر و کارهای فوری، بر ما اثرگذار هستند. ایجاد تعادل نتیجه بخش ما بین این دو نیروی کاری را باید مهمترین دستاورد مهندسی اجرا نامید.

پروژه بهبود در مهندسی اجرا، تابع مدل اجرایی زیر می باشد. یعنی بعد از ارزیابی به روش xQ1 وایجاد تصویری از وضعیت اجرایی حال حاضر سازمان و معین شدن نواحی قوی و ضعیف در اجرا، پروژه بهبود به نام چهار انضباط اجرایی The 4DE مخفف (The 4 Discipline of Execution) آغاز می گردد و با ارزیابی مجدد به نام xQ2 پایان می یابد.

 

 

 

درخواست شرکت در نشت تخصصی

مطالب مرتبط