Clinical management consulting services|مرکز مشاوره مدیریت|مشاوران|مشاوره مدیریت کلینیک

  مرکز مشاوه مدیریت و کارآفرینی ماهان

 افزایش عدم اطمینان محیطی، تغییر نیازهای مشتریان ، تشدید فضای رقابتی در صنعت و تلاش برای سرآمد شدن و تدام کسب و کار یک سازمان، فرایند پیوسته ای است که با برنامه ریزی و هدف گذاری آغاز می شود و در طول مسیر با ارزیابی های مداوم در مسیر اهداف از پیش تعیین شده، نواقص و نارسایی ها و انحرافات را شناسایی نموده و اقدام به اصلاحات لازم می نماید . در این مسیر سازمان لازم دارد تا اثربخشی و عملکرد خود را مورد ارزیابی قرار دهد و برای این منظور نیاز به انتخاب استاندارد ، چارچوب، الگو و مدل های مناسب از قبیل استاندارد حرفه ای تحلیل کسب وکار BABOK ، معماری سازمانی TOGAF، ارزیابی چندبعدی سازمان 7s Mckinsey ، الگوهای تجارب موفق Best Practiceو ....جهت ارزیابی و اعتلای خود می باشد.

Clinical management consulting services|مرکز مشاوره مدیریت|مشاوران|مشاوره مدیریت کلینیک

 مرکز مشاوه مدیریت و کارآفرینی ماهان

بسیاری از کسب و کارهای چابک برای رفع معضلات سازمان متبوع خود ترجیح می دهند از خدمات مشاوره افراد خبره و متخصص در آن حوزه استفاده کنند. در این بخش از خدمات که آنرا مشاوره کلینیکی (یا استفاده از خدمات مشاوره  بصورت ساعتی و مصاحبه کوتاه با مشاوران) می‌نامیم، کارآفرینان، صاحبان شرکتهای نوپا و دانش بنیان و حتی سازمانهایی با سابقه و گردش مالی بالا برای رفع برخی معضلات مشخص سازمان خود، به مشاوران مرکز مراجعه نموده و با مطرح نمودن مشکل مورد نظر، در پی دریافت راهکار برای حل آن یا آشنایی با راهکارهایی به منظور تسهیل در تصمیم گیری هستند.

با توجه به لزوم آشنایی مشاور با ابعاد سازمان، ساختار و روشهای اجرایی آن و جزئیات معضل بوجود آمده، زمان اجرای مشاوره کلینیکی دو یا سه ساعته در نظر گرفته شده و کمتر از دو ساعت این نوع از خدمت ارائه نمی گردد.

درخواست مشاوره


مطالب مرتبط