بسیاری از کسب و کارهای چابک برای رفع معضلات سازمان متبوع خود ترجیح می دهند از خدمات مشاوره افراد خبره و متخصص در آن حوزه استفاده کنند. در این بخش از خدمات که آنرا مشاوره کلینیکی (یا استفاده از خدمات مشاوره  بصورت ساعتی و مصاحبه کوتاه با مشاوران) می‌نامیم، کارآفرینان، صاحبان شرکتهای نوپا و دانش بنیان و حتی سازمانهایی با سابقه و گردش مالی بالا برای رفع برخی معضلات مشخص سازمان خود، به مشاوران مرکز مراجعه نموده و با مطرح نمودن مشکل مورد نظر، در پی دریافت راهکار برای حل آن یا آشنایی با راهکارهایی به منظور تسهیل در تصمیم گیری هستند.

با توجه به لزوم آشنایی مشاور با ابعاد سازمان، ساختار و روشهای اجرایی آن و جزئیات معضل بوجود آمده، زمان اجرای مشاوره کلینیکی دو یا سه ساعته در نظر گرفته شده و کمتر از دو ساعت این نوع از خدمت ارائه نمی گردد.

 

درخواست مشاوره