موضوع" استراتژي و برنامه" مقوله اصلي مديريت به حساب مي‏ آيد و به نوعي تمامی فعاليت‌هاي سازماني را شامل می‌شود. اگر فرایندهای سازمان را مانند حلقه های یک زنجیر درنظر بگیریم، استراتژي عامل پیوند حلقه‌های این زنجیر است. دانش مدیریت استراتژیک در تمام سازمان ها ، شرکت ها و موسسات دولتی و غیردولتی دنیا، نقش کلیدی و استراتژیک را ایفا می نماید. بسیاری از سازمان های موفق و پیشرو همواره دانش استراتژي خود را به عنوان یک مزیت رقابتی نسبت به سایر رقبا در نظر گرفته اند و با بکارگیری هوشمندی استراتژیک و جهت‌گیری متناسب و اقدامات بهنگام و آگاهانه در این بخش ، گوی سبقت را از دیگر سازمان های رقیب ربوده اند.

رویکرد مرکز مشاوره مدرسه کسب‌وکار ماهان در ارائه خدمات مشاوره مدیریت استراتژيک علی رغم توسعه ظرفیت دانش، نگرش و بینش مدیران، توسعه و توانمندسازی سرمایه‌های انسانی آنها است. راه اندازی مرکز مشاوره مدرسه کسب‌وکار ماهان با هدف توسعه در حوزه رهبری و مدیریت سرمایه های انسانی یکی دیگر از رویکردهای خدمات مشاوره منابع انسانی سازمان به منظور کمک به تحقق شایسته محوری و شایسته سالاری در کشور است.

همچنین بهره گیری از آخرین دستاوردها و مدل های موجود در توسعه و رهبری مدیران با انجام فعالیتهای توسعه ای و شکوفا نمودن قابلیتهای دانشی، نگرشی و مهارتی مدیران ، کارشناسان و ... که موجبات رشد و بالندگی فردی و سازمانی آنان را درسطح بنگاههای اقتصادی کشور فراهم نماید از دیگر اهداف و رویکردهای این بخش می باشد .

 

همساز با الزام‌هاي پيچيده محيط پوياي برون‌سازماني كه در برگيرنده نيروهاي برجسته سياسي، اجتماعي، اقتصادي، فرهنگي، و تكنولوژي است و به پيروي از آن، دگرگوني‏هاي اساسي در زمينه ساختار و تركيب بازار، نيازهاي متمايز مشتريان، و رقابت‌هاي شديد در مقياس جهاني، محيط دروني سازمان‌ها نيز دستخوش دگرگوني‌هاي شگفت‌آوري مي‏شود..كسب آمادگي استراتژيك براي بهره‌گيري از فرصت‌هاي محيطي، همسو با پيشرفت‌هاي تندآهنگ تكنولوژي اطلاعات، الزام‌هاي نويني را در ابعاد مديريت طلب مي‏كند كه مستلزم تغيير نگرش به عوامل محيطي، به ويژه عامل انساني و برنامه‌ريزي منابع براي مديريت موثر تغييرات است.

 

 

نهادینه‌سازی تفكر استراتژيك امري تدريجي و بي انتها است و ديدگاه سازمان در پروژ هاي مشاوره اي مديريت استراتژيك، تلاشي مستمر و هدفمند براي آغاز مناسب يك حركت بلند مدت در اين زمينه در سازمان مشتري است. نگرش سنتي در برنامه ريزي استراتژيك، بر اين باور است كه مشاور يا واحد برنامه ريزي در سازمان مي تواند بر اساس مطالعات مستقل خود و با تأیید هيئت مديره ، استراتژي هايی براي ايجاد تحول در سازمان طراحي نموده و در سازمان به مرحله اجرا درآورند. اين در حالي است كه عدم كارآيي اين نگرش به تجربه ثابت شده است. سازمان هاي موفق دنيا از دهه 70 ميلادي به بطلان اين نگرش پي برده‌‌اند. پيچيدگي موضوع، شرايط متحول محيطي، ضرورت وجود تعالي پويا بين سازمان و محيط بيروني و مهم تر از همه فقدان احساس تعلق و نبود انگيزه قوي براي پياده ساختن برنامه اي كه به وسيله ديگران طراحي شده است، از عوامل و موانع عدم اجراي برنامه هاي تهيه شده به وسيله اين رويكرد است.

 

رويكرد مورد نظر مرکز مشاوره مدرسه کسب‌وکار ماهان در پروژ هاي مشاوره اي مديريت استراتژيك ،مشاور را نه در نقش برنامه‌‌ريز و استراتژيست، بلكه در نقش عامل نهادینه‌ساز تفكر استراتژيك در سازمان مشتري مي‌‌بيند. بر اين اساس، مديران ارشد و تصميم‌‌گيران و كارشناسان كليدي (در قالب) در قالب كميته استراتژیک و تيم هاي كارشناسي در تدوين ، اجرا و کنترل استراتژي ها مشاركت فعال دارند.فرآيند برنامه‌ريزي استراتژيك خود نيازمند الگو و نقشه است. در اين روش مشاور با ارايه مشورت‌‌هاي لازم، الگو و روش مناسب برنامه‌‌ريزي در عمل و نظارت بر اجراي صحيح آن ها و هدايت مباحث مرتبط، نقش تسهيل كننده را ايفا مي نمايد. خدمات مشاوره مدرسه کسب‌وکار ماهاندر حوزه استراتژي شامل

  • نهادینه‌سازی تفکر استراتژیک و اجرای برنامه‌ريزي استراتژيك
  • طراحي و اجراي نظام پیاده سازی استراتژی شامل کارت امتیازی متوازن (BSC)، رویکرد چارچوب منطقی LFA، چارچوب هرم وارونه IPF و الگوی اجرای استراتژي SIF
  • طراحي مدل كسب و كار(Business Model)
  • تعريف و تعيين شاخص‌هاي كليدي ارزيابي عملكرد (KPI)

در سالهای اخیر موضوعی که بیش از پیش سازمانها و ذهن مدیران ارشد آنها را سخت درگیر نموده است، ایجاد تغییر و تحول به موقع و بهبود وضعیت سازمان در راستای ارتقا بهره وری و رقابت‌پذیری است. سازمان ها سيستم‌هاي پيچيده اجتماعي هستند كه براي بقاء و تداوم حيات خود با محيط در تعامل هستند. شتاب، تغيير و تحولات محيطي بالاخص در فضای جدید اقتصادی کشور، سازمان ها را وادار به انطباق با شرايط موجود و آتي به منظور تداوم حيات و بقاء مي‌نمايد و لازمه تداوم حيات و بقاء، رشد، تكامل و حركت به سوي بلوغ و برتري سازماني است و اين امر مستلزم تغيير، اصلاح و بهبود وضعيت سازماني است.

از طرفي، شرط لازم براي تغيير، اصلاح و بهبود، شناخت عارضه‌هاي سازماني مي‌باشد. برای دستیابی به این هدف انجام مطالعات عارضه‌یابی سازمانی در فرآیند پشتیبانی از ارتقا بهره‌وری و رقابت‌پذیری سازمان‌ها، یکی از الزامات اولیه و شرط لازم برای صرف منابع جهت انجام هرگونه اقدام نتیجه بخش در فرآیند حفظ، تداوم و ارتقا رقابت‌پذیری در آن در سازمانها محسوب می گردد. ارائه مدلهای عارضه‌یابی در حوزه مدیریت تحول در سازمانها از دیرباز مورد توجه متخصصان و دانشمندان علم مدیریت و مهندسی سازمانها بوده است. .سازمان مدیریت صنعتی به عنوان اولین نهاد پیشرو در توسعه و تحول مدیریت کشور نیز در این عرصه فعالیت های زیادی انجام داده است. حاصل این مطالعات و تحقیقات از یک سو و از سوی دیگر عملیاتی سازی آن در سازمان‌های مختلف به صورت اجرای طرح های مشاوره ای توانسته است ضمن ایجاد بدنه دانشی در این حوزه به ایجاد یک نظام منسجم برای خود عارضه‌یابی دوره‌ای توسط مدیران سازمان ها و شناسایی به موقع علائم و ریشه‌های مشکل و یافتن راه حلهای مناسب و الویت‌بندی شده برای حل آنها با توجه به امکانات در دسترس سازمان عارضه‌یابی شونده بوده است نیز بیانجامد. که این ظرفیت در تیم مشاورین سازمان مدیریت صنعتی قابل دسترس می باشد.