پرفسور بیژن خرم|مشاورعالی مرکز مشاوره مدیریت ماهان|مشاور   رزومه : پرفسور بیژن خرم

  

سوابق تحصیلی:

مشاور ارشد در موسسه مشاوره مديريتINTERACT در امريكا و همكار دكتر راسل ايكاف بنيانگذار OR و همچنين رويكرد سيستمي

از بنيانگذاران سازمان مديريت صنعتي و معاون مدير عامل در سه دهه آغاز آن – و همچنين طراح، مدير و عضو هيئت علمي برنامه فوق ليسانس مديريت اجرايي در اين سازمان.
كارشناس توسعه صنعتي درسازمان بين المللي يونيدو (UNIDO).
طراح و از اساتيد كارگاه برنامه‌ريزي آموزش‌هاي فني و حرفه‌اي در سطح ملي در دانشگاه لندن (DICE) و محقق پروژه دموكراسي صنعتي در دانشگاه آكسفورد. 
نمايندگي ايران در طراحي برنامه‌هاي توسعه صنعتي آسيا در سازمان بهره‌وري آسيايي در ژاپن.
همكار پروفسور ديويدمك كللاند رئيس دانشكده روانشناسي هاروارد و مربي كارگاه 
پرورش انگيزش كارآفريني ACHIEVEMENT MOTIVATION و انتقال آن به سازمان مديريت صنعتي ايران و همچنين به مركز توسعه مديريت لهستان.
طراحي، مديريت، و تدريس در بيش از 100 طرح توسعه مديريت و تدريس رسمي و غيررسمي در ايران، آمريكا، انگلستان و كانادا.
 PMD از دانشگاه هاروارد - دوره مهندسي صنعتي شركت نفت - مهندسي مديريت دانشگاه رنسلر آمريكا - فوق ليسانس علوم اجتماعي ايران - تحقيق در مديريت توسعه صنعتي دانشگاه آكسفورد (برنامه دكتراي كالج سن كاترين)


مطالب مرتبط