مشاور ارشد در موسسه مشاوره مدیریت interact  در آمریکا  و همکار دکتر راسل ایکاف بنیانگذار دو انقلاب در مدیریت علمی : تحقیق عملیات  و رویکرد سیستمی

از بنیانگذاران سازمان مدیریت صنعتی  و معاون مدیر عامل در سه دهه آغازین آن  و همچنین طراح ، مدیر  و عضو هیئت علمی برنامه کارشناسی  ارشد و دکترای این سازمان

کارشناس وابسته سازمان بین المللی توسعه صنعتی یونیدو

معاون وزیر ( وزارت آموزش ایران در سال های 55 تا 57 ) با دو مسئولیت توامان :

تحول اساسی در ماموریت استراتژیک  و ساختار بوروکراتیک با تاکیدی جدید به نقشه کم رنگ شده توسعه فرهنگی اجتماعی ( تربیت فردی و پرورش اجتماعی)

تحول در توسعه و تسری آموزش های فنی  و حرفه ای در کل نظام آموزشی از یک سو  و کاربردی کردن آن ها از طریق تعامل نزدیک  و متقابل با نهاد های صنعتی  و فعالیت های بازرگانی از سوی دیگر

طراح و از مجریان کارگاه برنامه ریزی آموزش های فنی  و حرفه ای در سطح ملی در دانشگاه لندن  و محقق پروژه دموکراسی صنعتی با لردالن بولاک در کالج سنت کاترین دانشگاه آکسفورد

نمایندگی ایران در طراحی برنامه های توسعه صنعتی آسیا در سازمان بهره وری آسیایی در ژاپن

همکار پروفسور دیوید مک کلاند رئیس دانشکده روانشناسی دانشگاه هاروارد  و طراح و مربی کارگاه پرورش انگیزش کارافرینی  و کمک به انتقال این کارگاه به ایران  و همچنین به مرکز توسعه مدیریت لهستان به عنوان کارشناس وابسته سازمان بین المللی توسعه صنعتی یونیدو

تدریس در بیش از 100 طرح توسعه مدیریت و تدریس رسمی  و غیر رسمی در ایران آمریکا انگلستان  و کانادا

تحصیلات در : دانشکده مدیریت بازرگانی هاروارد . دانشگاه صنعت نفت. مهندسی صنعتی . دانشگاه رنستر آمریکا . مهندسی مدیریت - دانشگاه تهران : فوق لیسانس علوم اجتماعی - دانشگاه آکسفورد: توسعه و دموکراسی صنعتی