مرکزمشاوره مدیریت و کارآفرینی ماهان

مشاوره مدیریت به عنوان یک سرویس حرفه ای، مفید شناخته شده میباشد که  به مدیران کمک می کند تا چالش های خود و سازمان  را حل نمایند، عملکرد سازمانی را بهبود بخشند، از تجربه مدیران بهره برده و فرصت های کسب و کار را در صنعت مشاوره مدیریت با شیوه نوین به دست آورند.