صنعت مشاوره مدیریت

 مرکز مشاوره مدیریت و کارآفرینی ماهان

دومین جلسه مصاحبه با دانش پذیران متقاضی شرکت کننده در دوره پرورش مشاور حرفه ای کسب و کار  ماهان با رویکرد بازاریابی روز یکشنبه ۲۸بهمن ماه ۹۷ساعت ۱۴:۳۰ لغایت ۱۹:۳۰ دردفتر مرکز مشاوره مدیریت و کارآفرینی ماهان به منظور گزینش دانش پذیران دوره مشاور حرفه ای کسب وکار برگزار گردید.
دراین جلسه تعدادی از داوطلبین دوره که مرحله اولیه مشاوره مدیریت و پیش ثبت نام را سپری کرده بودند، حائز شرکت در دوره شناخته شدند و توسط شورای آموزش گزینش گردیدند. ضمناً برخی از متقاضیان شرکت در دوره بدلیل عدم شرایط لازم مورد تائید واقع نشدند.

با آرزوی توفیق روز افزون داوطلبین محترم درتعالی کسب و کارهای این مرزو بوم


مطالب مرتبط