مرکز مشاوره مدیریت و کارآفرینی ماهان

√آشنایی با چگونگی آماده سازی یک پروپوزال مشاوره مدیریت کسب و کار خوب و نحوه ارتباط پیام به مشتری

√ تمرکز به اصول هم افزایی برای بقا و توسعه سازمان ها به سبک ماهانی

√ منتورینگ مدیران  عامل  حرفه ای در محیطی کاملا واقعی به یادگیری دانش  مهارت و منش مشاور حرفه ای

√ بررسی فرآیندها و مراحل مختلف مشاوره در کسب و کار

√آموزش عارضه یابی و اصلاح زیرساختها درحوزه های تخصصی مدیریت کسب و کار

مرکز مشاوره مدیریت و کارآفرینی ماهان بارویکرد بازاریابی در این دوره با رویکردی کاملا مشارکتی می کوشد تا از طریق  تبادل نظر و اشتراک گذاری تجربیات متنوع مدیران شرکت کننده به انتقال دانش کاربردی- مهارتی لازم جهت پرورش مشاور کسب و کار گام بردارد.

 

 


مطالب مرتبط