ویژگی های مدیران موفق

یک مدیر جهت موفقیت می بایست نکاتی را رعایت کند و انجام بعضی کارها اجتناب نماید که در این مقاله به هشت مورد از آن ها اشاره می نماییم.

1- داشتن ارتباطات قوی

مدیرها به ارتباطات قوی ای که برقرار میکنند مشهور هستند. چرا که این یک ویژگی ضروری برای آنهاست .

2- اتخاذ بهترین تصمیم در سریعترین زمان

"هری ترومن" یکی از روسای سابق ایالات متحده در سخنرانی خداحافظی خود گفت:"یک مدیر ،هر کسی که باشد باید بهترین تصمیم را بگیرد و تفاوتی ندارد که مدیر چه شرکتی باشد.

3- قدر دانی از دیگران

مدیران از همکاران و نیروهای خود قدردانی میکنند و این قدرشناسی را بابت کار مثبت ، فداکاری ، از خودگذشتگی و ... انجام می دهند.

4- در اولویت قرار دادن اهداف

مدیران موفق کسانی هستند که از وقتشان ، پولشان ، انرژی و اعتبارشان می گذرند تا اهدافشان در اولویت قرار بگیرد. این موضوع نشان دهنده مسئولیت پذیری یک مدیر می باشد.

 

یک مدیر جهت موفقیت می بایست نکاتی را رعایت کند و انجام بعضی کارها اجتناب نماید که در این مقاله به هفت مورد از آن ها اشاره می نماییم.


5 احترام گذاشتن به افراد

یک مدیر موفق اگر برنامهای طبق نقشه پیش نرفته باشد تیم تحت مدیریت خود را قربانی نمیکند. آنها نیروهای خود را در برابر دیگران شرمنده نمیکنند و اگر یکی از اعضای تحت مدیریت ایشان اشتباهی انجام بدهد به طور خصوصی با او درباره این موضوع صحبت میکنند.

6 شناسایی نقاط قوت و ضعف افراد

یکی از جالبترین ویژگیهای مدیران موفق توانایی آنها در شناسایی نقاط قوت و ضعف خود و گروه تحت مدیریتشان است. آنها به ضعفهایشان اجازه پر و بال گرفتن نمیدهند و نمیگذارند این ضعفها به هیچ دلیلی به شکست تبدیل شوند. مدیران بزرگ فضایی را بسط میدهند که در آن کارمندانشان را به چالش یادگیری تشویق کنند.

7 -تمرکز بر روی "چطور" و "چرا"

یک مدیر موفق بر روی اعداد و ارقام و اینکه چه کارهایی کامل شدهاند تمرکز نمیکنند. وقتی 5 پروژه جدید در دست میگیرید قطعا اتفاق خوبی است. اما یک مدیر موفق بیشتر بر روی این نکته تمرکز میکند که شما چطور این پروژهها را به دست آوردهاید. چطور یک تیم در کسب این دستاوردها نقش داشته است.

8 - ریسک کردن

مدیران موفق اهمیت ریسک پذیری را می دانند و مشتاق هستند تجربههای جدیدی به دست بیاورند، حتی اگر در این تجربهها شکست بخورند. ضمن اینکه آنها ریسک می کنند مراقب هستند تا آینده خود و همکاران خود را خراب نکنند.