گزارش تدریس دکتر محمد وکیلی در جلسه دوم دوره پرورش مشاوران حرفه ای کسب و کار با حضور دانشپذیران صنعت مشاوره در مدرسه عالی کسب و کار ماهان.

استاد محمد وکیلی دکترای مدیریت بازرگانی ( دانشگاه علامه طباطبایی ، مدیریت بازرگانی) ، مشاور بازاریابی (کاله، همراه اول ، سایپا، طرفه نگار، وزارت بهداشت و...) میباشند.

تعریف مشاوره مدیریت چیست؟
انجمن بین المللی موسسات  مشاوره مدیریت :

 خدماتی که به کسب و کارها و سایرین، توسط فرد یا افرادی مستقل و ذی صلاح، برای تشخیص و بررسی مسائل مرتبط با سیاستگذاری، سازمان ها ، رویه ها و روش ها جهت پیشنهاد اقدامات مناسب و کمک به اجرای آن پیشنهادات صورت میگیرد.

فدراسیون اروپایی، اتحادیه های مشاوره مدیریت(FEACO):

 ارائه توصیه ها و کمک -بصورت مستقل از سازمان- درمورد مسائل مدیریتی -این کار معمولا شامل تعیین و تحلیل مسائل و مشکلات و موقعیتهای پیش روی سازمان و پیشنهاد اقدامات مناسب و توصیه های اجرایی در این زمینه است.

دکتر وکیلی مبحث اهمیت و جایگاه مشاوره مدیریت را اینطور بیان نمودند :

 ‌ امروزه صنعت مشاوره ی مدیریت یکی از شگفت انگیزترین و جذاب ترین کسب و کارهای دنیا همراه با مزایایی است که در هیچ حوزه ی دیگری یافت نمیشود.
‌‌‌ مشاوره مدیریت در دنیای امروز به یک صنعت تمام عیار و بلوغ یافته تبدیل شده است.

‌ ازاین صنعت به عنوان محرک رشد اقتصادی و محرک سایر بخشهای خدماتی ، تولیدی وصنایع مختلف و همچنین متحول کننده بخشهای عمومی و حاکمیتی نامبرده میشود.

‌ حجم خدمات ارائه شده ازسوی شرکتهای فعال در این حوزه قابل توجه و با بسیاری ازصنایع بلوغ یافته درسطح بین المللی قابل مقایسه است.

اهمیت و جایگاه مشاوره مدیریت:

‌‌تحول سازمانی
‌استراتژی
‌تجارت الکترونیکی
‌باز مهندسی
زنجیره تامین


مطالب مرتبط