بوی باران، بوی سبزه، بوی خاک

شاخه های شسته، باران خورده، پاک

زندگی جاریست ، همه موجودات از این جریان و تازه شدن ها لذت می برند و شکوفا می گردند.
انسانهای واقع بین نیز نیک می دانند که تا شقایق هست زندگی باید کرد.
نرم نرمک می رسد اینک بهار
خوش به حال روزگار

آنان که بسیار سفر کرده اند و به پختگی رسیده اند نیز بر این باورند که شرایط همواره ثابت نمی ماند و تغییرات ذات دنیاست و در این تغییرات سازمانها و کسب و کار ها و سایرین  با درایت و تدبیر با تبدیل تهدیدها به فرصت ها بهره خواهند برد و کشتی سازمان را ازاین طوفان به ساحل آرامش خواهند رساند.
گرنکوبی شیشه غم را به سنگ
هفت رنگش میشود هفتاد رنگ

همسفران عزیز سالی سرشار از اطمینان و امید برایتان آرزومندیم.

مرکز مشاوره مدیریت و کار آفرینی ماهان