کوچینگ همکاری و مشارکت بین کوچ و کوچی است که طی آن ،کوچی با استفاده از تفکر عمیق و خلاقیت خود توانایی های شخصی و حرفه ای خود را افزایش میدهد.کوچینگ هنر بهسازی عملکرد انسانهاست و جلسه کوچینگ رابطه مشارکتی، حمایتی ، تشویقی و دوطرفه بین کوچ و کوچی است. 
کوچینگ یک گفتگوی آگاهانه و روبه جلو برای توانمند کردن یک فرد یا گروه برای زیستن در بهترین حالت خود و رسیدن به نتایج فوق العاده در زندگی ،حرفه ،کسب و کار یا سازمان است .این کار کمکی است برای پر کردن فاصله میان اکنون و جایی که مراجعه کننده و کوچ میخواهد در آن قرار بگیرد.

 کوچ کیست؟
فردی است که با حضور و تمرکز کامل در جلسه کوچینگ حاضر شده و با ذهنی بدون قضاوت نسبت به مساله هایی که در جلسه مطرح میشود .همراه با همدلی ، اعتماد سازی و ایجاد احساس امنیت در کوچی، باعث میشود براحتی در مورد موضوعی که فکرش را مشغول کرده صحبت کند . در طول جلسه کوچینگ به آگاهی ، شناخت توامندی و انگیزه درونی برسد و در نهایت برای رسیدن به هدف خود برنامه ریزی  زمانبندی و اقدام کند.

 مرکز مشاوره مدیریت و کارآفرینی ماهان با برگزاری دوره پرورش مشاوران حرفه ای کسب و کار  با رویکرد بازاریابی در این دوره با بهره مندی از تیم حرفه ای کوچینگ ماهان و همینطور استفاده از منتورینگ مدیران عامل حرفه ای ‌پرداخته است." 

تحت نظارت سرکار خانم "محبوبه مظاهری"مربی توسعه فردی مرکز مشاوره مدیریت و کارآفرینی ماهان


مطالب مرتبط