جلسه شورای راهبردی دوره های پرورش مشاوران حرفه ای کسب و کار مورخ ۹۸/۰۱/۲۸ با حضور منتورها و اساتید ، مربیان و مدیریت مرکز مشاوره مدیریت و کارآفرینی ماهان برگزار گردید.
 سیاست گذاری ها و هدایت کلی این دوره را اعضاء حاضر در شورا راهبری می کند.

 

مطالب مرتبط