"ظرفيت يادگيري يك نعمت است، توانايي يادگيري يك مهارت، و تمايل به يادگيري يك انتخاب"
دوره پروش حرفه اي مشاوره مديريت، يكي از بهترين و متفاوت ترين دوره هايي بود كه تا الان گذرانده بودم، به دليل اينكه در اين دوره با حضور اساتيد و منتورهاي گرامي باعث شد آموخته هاي اساتيد را در كنار منتور هاي عزيز به صورت كيس واقعي اجرا كرده و تجربه هايي رو كسب كنم.
كه شما هم بعد از اتمام دوره با كوله باري از دانش، مهارت و تجربه مي توانيد در جهت رشد افراد و سازمان ها اقدام كنيد، و در نهايت هيچگاه آموختن را فراموش نكنيد.
كه من نقطه شروع موفقيت خود را در مركز مشاوره مديريت و كار آفريني ماهان مشخص كردم.
 

مطالب مرتبط