پیاده سازی تکنیکهای عارضه یابی در پروژه های مشاوره مدیریت

یادگیری کسب و کارها در مشاوره مدیریت بدون مشارکت پروژه های واقعی این صنعت ممکن نیست ، مشاوران دوره اول پرورش مشاوران حرفه ای کسب و کار با درگیر شدن در یک پروژه واقعی که توسط مرکز مشاوره مدیریت به ایشان ارجاع داده شده است ، دانسته ها و مهارت های خود را محک زده و می آموزد در مواجهه با پروژه های واقعی چگونه به مثابه یک مشاور ، حرفه ای کارآمدی داشته باشند.

 مرکز مشاوه مدیریت و کارآفرینی ماهان


مطالب مرتبط