مرکز مشاوه مدیریت و کارآفرینی ماهان

دومین دوره پرورش مشاور حرفه ای کسب و کار با رویکرد بازاریابی ،با انجام پروژه های مشاوره مدیریت و کارهای عملی برگزار گردید.
جهت کسب اطلاعات بیشتر و مشاوره مدیریت عدد60 را به سامانه 02188401313 ارسال نمایید.

 


مطالب مرتبط