دکتر وحید ناصحی فر|مشاورعالی مرکز مشاوره مدیریت ماهان|مشاور بازاریابی و فروش

 

 رزومه :  دکتر وحید ناصحی فر

 

   سوابق تحصیلی:

ليسانس/علوم اقتصادي گرایش بازرگانی/دانشگاه علامه طباطبايي/1372

فوق ليسانس/مديريت بازرگاني گرایش مالی/دانشگاه علامه طباطبايي/1375

دكتري/مديريت بازرگاني گرایش بازاریابی

مديريت سازمانهاي پيچيده/كارشناسي ارشد مدیریت اجرایی/دانشگاه علامه طباطبايي و علم و صنعت

مديريت تحول/كارشناسي ارشد مدیریت بازرگانی/دانشگاه علامه طباطبايي

مهارتهاي عمومي مديريت/كارشناسي ارشد مدیریت اجرایی/دانشگاه علامه طباطبايي و علم و صنعت

مديريت استراتژيک/کارشناسی مدیریت بازرگانی/دانشكده صنايع ايران

استراتژی بازاریابی/كارشناسي ارشد مدیریت اجرایی/دانشگاه علم و صنعت و سازمان مدیریت صنعتی

تحقيقات بازاريابي/كارشناسي ارشد مديريت اجرايي و MBA

دانشگاه علم و صنعت ايران  و TBS/مسائل جاري مديريت اجرايي

كارشناسي ارشد مدیریت اجرایی  و DBA/دانشگاه علامه طباطبايي  و ماهان و GBA

مديريت بهره وري/کارشناسی مدیریت بازرگانی/دانشگاه علامه طباطبايي

مبانی مديريت منابع انساني/كارشناسي ارشد مدیریت اجرایی/دانشگاه علامه طباطبايي

بازاريابي بين الملل/MBA و کارشناسی مدیریت بازرگانی/دانشگاه علامه طباطبايي و خواجه نصیر

بازاریابی صنعتی/کارشناسی ارشد و  دکتری/دانشگاه علامه طباطبایی

بازاریابی پیشرفته/DBAدانشگاه تهران

استراتژی بازاریابی/DBAدانشگاه تهران

رفتار مصرف کننده/MBAمشاوران، TBS و دانشگاه علامه                  

 سوابق کاری و اجرایی :

عضو هيئت علمي/دانشگاه علامه طباطبايي

معاون بهینه سازی ، نظارت و ارزیابی/مؤسسه علوم و فنون کیش

مدیرکل دفتر آمار و اطلاعات/وزارت بازرگانی

مشاور معاون وزیر بازرگانی و مدیرعامل/شرکت مادر تخصصی بازرگانی دولتی

دستیار مدیرعامل/شرکت مادر تخصصی مالی و سرمایه گذاری سینا

 نایب رئیس هیئت مدیره/شرکت تجارت همراه سینا

مدير گروه مطالعات بازاريابي و تحقيقات بازار/مؤسسه پژوهشهاي بازرگاني

مشاور مدیر عامل/مرکز آموزش بازرگانی

عضو هيئت مديره/انجمن علمی بازاريابی ايران

عضو هيئت مديره و رئیس/انجمن علمی بازاريابی ايران

عضو هيئت مديره/انجمن لجستيك ايران

مدير پروژه بررسي وضعيت موجود خدمات پس از فروش خودروهاي مزدا در ايران/مرکز توسعه مدیریت

مشاور مدیر عامل/مرکز آموزش بازرگانی

مشاور در معاونت منابع انساني و تشكيلات و روشها/سازمان توانير

کارشناس ارشد و ناظر پروژه/مديريت برنامه ريزي بنياد مستضعفان

رئيس هيئت مديرة/شركت استارلایت

مشاور مدیر عامل/شركت استارلایت

حسابرس/سازمان حسابرسي وزارت دفاع

مهارت هاي تخصصی:

بازاریابی خدمات مالی/انتشارات ترمه

جعبه ابزار بازاریابان/شرکت چاپ و نشر بازرگانی

مباني مديريت فروش/شرکت چاپ نشر و بازرگانی

بازاریابی صنعتی/انتشارات ترمه

مديريت چريكي/شرکت چاپ نشر و آموزش

مهارتهای مدیریت حرفه ای/انتشارات ترمه

60 داستان  موفقیت آمیز در بازاریابی/شركت چاپ و نشر بازرگاني

نیاز سنجی آموزشی/شركت چاپ و نشر بازرگاني

399 فرمان در بازاریابی/انتشارات ماهان

71 مهارت مهارت و تکنیک در مدیریت حرفه ای/انتشارات ماهان

163 فرمان در خویشتن شناسی مدیران/شركت چاپ و نشر بازرگاني

118  فرمان در مدیریت رفتار سازمانی/انتشارات گفتگو صعود

آمار در مدیریت/انتشارات ماهان

آمار كاربردي/انتشارات ترمه

چاپ مقالات:

محیط بازاریابی در بخش خدمات مالی/دوماهنامه علمی – ترویجی بررسی های بازرگانی

الگوی کارآمد بازاریابی خدمات مالی/نشریه علمی – پژوهشی مطالعات مدیریت

محیط بازاریابی در بخش خدمات مالی/نشریه علمی – ترویجی بررسی های بازرگانی

رفتار مصرف كنندگان خدمات بانکی/دو ماهنامه پيك توسعه

رفتار مصرف كنندگان خدمات مالي/فصلنامه علمي –  پژوهشی مطالعات مديريت

تاثير تكنولوژي بر ساختار سازماني/در نشريه دانشگاه آزاد

مروري بر مفاهيم پيش بيني فروش/ماهنامه توسعه مدیریت

فنون و روشهاي مذاكرات تجاري/نشريه لجستيك

مفاهيم و نكاتي پيرامون مديريت بحران/ماهنامه توسعة مديريت

بازاريابي از طريق اينترنت/ماهنامه بازاريابي

جنبه هاي متمايز بازاريابي خدمات/ماهنامه توسعه مديريت

مروري بر مفاهيم هسته هاي فكري/ماهنامه توسعه مديريت

مروري بر مشتري گرايي/دو ماهنامه پيك توسعه

جنبه هاي مختلف استراتژيست ها/دو ماهنامه پيك توسعه

جنبه ها و متغيرهاي مختلف مشتري گرايي/ماهنامه بازاريابي

بررسي وضعيت خدمات پس از فروش خودروهاي مزدا در ايران/ماهنامه ميثاق مديران

استراتژی ها و تاکتیک های رفتار تجاری/نشریه میثاق مدیران

مطالعه تطبیقی اجزای بیانیه مأموریت/نشریه علمی – پژوهشی دانش مدیریت

مشتری مداری و ارائه راهکارهایی برای بهبود آن/نشریه علمی – پژوهشی صنعت بیمه

جایگاه معنویت کاری در جامعه سازمانی امروز/نشریه علمی – پژوهشی اخلاق در علوم

ارائه و آزمون مؤلفه های مدل سنجش آمادگی الکترونیکی در صنایع کوچک و متوسط/نشریه علمی – پژوهشی اقتصاد و تجارت نوین

شناسایی توانمندی های منطقه ای بنگاه های کوچک و متوسط/نشریه علمی – ترویجی بررسی های بازرگانی

الگوی ارزیابی قابلیت ها و شایستگی های مدیران وزارت بازرگانی/نشریه علمی – ترویجی بررسی های بازرگانی

استراتژی ها و سیاست های حمایت از مؤسسات خدمات بازاریابی/نشریه علمی – پژوهشی پژوهش نامه بازرگانی

ممیزی بازاریابی صنعتی/نشریه علمی – پژوهشی مدیریت بازرگانی

Succession Planning and its Effects on Employee Career Attitudes/African Journal of Business Management

ساخت و اعتباریابی شاخص اندازه گیری گستردگی مدیریت جانشین پروری/نشریه علمی – پژوهشی مدرس علوم انسانی

Prioritization of Organization Development Interventions in F&B/Journal of Enterprising Culture

آسیب شناسی سیستم مدیریت مدیران و استراتژی های بهبود آن/مطالعات مدیریت

الگوی یکپارچه تغییرات سازمانی : بررسی ابعاد محتوایی، فرآیندی و زمینه ای در موفقیت تغییرات سازمانی/فرآیند مدیریت و توسعه

عوامل کلیدی پیاده سازی موفق طرح تحول صنعت بیمه با استفاده از رویکرد دلفی فازی/پژوهشنامه بیمه

/Factors Affecting Consumer Attitudes and their impact on purchase intention of leather clothesSwitzerland research park journal

A qualitative branding model /Asian of journal in marketing

بررسی تآثیر استراتژی ترفیع بر رابطه بین ابزارهای ارتباطی و ارزش ویژه برند از دیدگاه مشتری در صنعت مواد غذایی ایران

مجله تحقیقات بازاریابی

Relationship between the interestedness criteria of marketing communication tools and consumer based brand equity /Journal of applied sciences

الگوی یکپارچه پذیرش تغییرات با روش ترکیبی – اکتشافی/چشم انداز مدیریت


مطالب مرتبط