آیا برای تحولات دیجیتال در صنعت بهداشت آماده اید ؟

استفاده از علم دیجیتال در صنعت بهداشت بقدری توسعه یافته که باعث تحولی شگرف در این صنعت گردیده است . بطوریکه ارائه خدمات سنتی را کاملا متحول نموده ، از قبیل ترجیحات شخصی مریض های بستری  شده در ارایه سرویس در بیمارستانها،  پرونده های پزشکی دیجیتال، تشخیص ذایقه و نیاز مصرف کننده ها برای ارایه مکملها و ویتامین ها.... ‌
‌ ‌ ‌ در این مقاله که توسط شرکت مشاوره مدیریت اکسنچر تهیه شده تغییرات و تحولات دیجیتال  را درصنعت بهداشت و سلامت  در سه سال آینده و اثرات این تغییرات  توسط مشاوران دیجیتال به رشته تحریر درآمده است. ‌

 

مشاوران|مشاوره مدیریت|بهداشت دیجیتال

 Mahan Management & Counseling Center

لینک مقاله  :https://accntu.re/2K2DS4Y

مطالب مرتبط