درجلسه یازدهم دوره پرورش مشاور حرفه ای کسب و کار، افتخار میزبانی جناب مهندس "رضاجوشن " رئیس کمیته آموزش انجمن مشاوران مدیریت ایران را داشتیم. ایشان در فضایی دوستانه به واسطه ی سالها فعالیت خود درحوزه  مشاوربهره وری تجربیات  چندین ساله خود را با  مشاوران حرفه ای کسب و کار ماهان  به اشتراک گذاشتند.

مشاوران|مشاوره مدیریت|رضاجوشن

   مرکز مشاوه مدیریت و کارآفرینی ماهان

در جلسه این  هفته مبحث بهره وری را با آقای جوشن شروع کردیم ایشان تعریف خود از بهره وری را اینطور بازگو نمودند :

بهره وری به معنای دریافت بهترین نتیجه از شرایط موجود  و درست انجام دادن کار درست میباشد که به دنبال خود اثربخشی و کارآیی را برای افراد بهمراه دارد. ما باید یاد بگیریم احساس مفیدبودن داشته باشیم ، احساس موثربودن و رضایت ازخویشتن و درنهایت موفقیت که منجر به داشتن حال خوب برای افراد میگردد.

دراین جلسه سوالاتی ازقبیل : ‌

شما به عنوان یک شهروند در  بخش چرا بهره وری،  در کدام گزینه قرار گرفته اید؟

رفاه جامعه/رشد و توسعه /تسهیل و تسریع امور/سودومنفعت بیشتر/مدیریت بهینه منابع

وهمچنین در مبحث بخش فلسفه بهره وری

احساس موثر بودن /احساس رضایت ازخویشتن/احساس موفقیت

و حال خوب داشتن را از تیم مشاوران بیان کردند .


مطالب مرتبط