عارضه یابی در فرایند مشاوره مهمترین مهارتی است که یک مشاور باید داشته باشد تا بتواند گپ مساله را بدرستی تشخیص داده و راه حل مناسب را ارایه نماید.

چرایی عارضه سازمانی:

یک مشاور پذیر برای ۲ موضوع مهم به مشاور مراجعه میکند.

  مرکز مشاوه مدیریت و کارآفرینی ماهان

 اول بیماری که در کسب و کار وجود دارد و فرد توانمندی لازم را در شناخت آن را ندارد.

دوم اینکه مشاور پذیر به دنبال بهبود و ارتقا بیشتر در کسب و کار است.

‌ ‌ ميزان اهميت مشاوره هاي مديريتي و تاثير آن در بهبود فضاي كسب و كار در دنياي امروز چه ميزان است؟

جهت کسب اطلاعات بیشتر و مشاوره تخصصی  عدد 60 را به سامانه 02188401313 ارسال نمایید.


مطالب مرتبط