مرکز مشاوه مدیریت و کارآفرینی ماهان

جناب آقای محمد حسن ارمی

مدیر عامل شرکت الکترونیک تجارت راتینو

پذیرش شده دوره دوم پرورش مشاور حرفه ای کسب و کار

‌ ‌ ‌ هدف آقای ارمی از انتخاب دوره مشاور حرفه ای کسب و کار؟

اخذ دانش و مهارت در جهت ارائه مشاوره تخصصی  در حوزه کسب و کار دیجیتال مارکتینگ

‌با آرزوی موفقیت در پایان این دوره و آغاز موفقیت های بزرگ در زندگی حرفه ای ایشان

جهت کسب اطلاعات بیشتر و مشاوره تخصصی  عدد 60 را به سامانه 02188401313 ارسال نمایید.


مطالب مرتبط