مرکز مشاوه مدیریت و کارآفرینی ماهان

جناب آقای حامد یزدی

مدیر عامل شرکت سپید حامی پیشرو

پذیرش شده دوره دوم پرورش مشاور حرفه ای کسب و کار

هدف آقای یزدی از انتخاب دوره مشاورحرفه ای کسب و کار؟‌‌‌‌

بروز رسانی مشاوره مدیریت و ارائه خدمات مشاوره ای، زمینه سازی رونق تولید و خدمات در ایران‌‌

‌با آرزوی موفقیت در پایان این دوره و آغاز موفقیت های بزرگ در زندگی حرفه ای ایشان‌

  جهت کسب اطلاعات بیشتر و مشاوره تخصصی  عدد 60 را به سامانه 02188401313 ارسال نمایید.


مطالب مرتبط