اولین همایش سالیانه دیمارک (دیجیتال مارکتینگ)توسط مرکزهمایش های ماهان برگزار گردید.

همایش دیمارک، دیجیتال مارکتینگ، مرکز مشاوره مدیریت ماهان

این همایش که با حضور مدیران ، رهبران بازاریابی وبرندهای مختلف با هدف آشنایی و ارائه روشهای نوین بازاریابی دیجیتال ، جهت دستیابی به مدل های کسب وکار پیشرو در فضای مجازی و معرفی پدیده ای بنام اینفلوئنسرها ، فعالان و متخصصین حوزه یازاریابی دیجیتال به صاحبین سرمایه وکسب وکار که باعث بهره برداری بیشتر و کسب سهم بازار بالاتر برای مجموعه های موفق گردیده است از اصلی ترین اهداف این گردهمایی بود.

 همایش دیمارک، دیجیتال مارکتینگ، مرکز مشاوره مدیریت ماهان

مرکزمشاوره مدیریت وکارآفرینی ماهان نیز در این گردهمایی از ارائه خدمت نوین مشاوره ای در حوزه دیجیتال با نام دوره پرورش مشاورحرفه ای کسب وکار با رویکرد دیجیتال مارکتینگ برای اولین بار رونمایی نمود.


مطالب مرتبط