بسیاری از کسب و کارهای چابک برای رفع معضلات سازمان متبوع خود ترجیح می دهند از خدمات مشاوره افراد خبره و متخصص در آن حوزه استفاده کنند. دراین راستا جلسه مشاوره مدیریتی در خصوص فعالیت در دفتر حقوقی و مهاجرتی درمرکز مشاوره مدیریت وکارآفرینی ماهان برگزارگردید. ‌

تصویر مشاور پروژه حقوقی ومهاجرتی ماهان

 مرکز مشاوره مدیریت و کارآفرینی ماهان

در این جلسه به ارائه مشاوره برای رفع برخی معضلات مشخص سازمان مشاوره پذیر در حوزه حقوقی ومهاجرتی پرداخته شد،که با هدف مطرح نمودن مشکل مورد نظرخود در پی دریافت راهکاری برای حل آن به منظور تسهیل در تصمیم گیری به مرکز مراجعه نمودند.

تصویر مشاور پروژه حقوقی ومهاجرتی ماهان

مرکز مشاوره مدیریت و کارآفرینی ماهان

 نقش مشاوران مرکز مشاوره مدیریت ماهان ، در حقیقت همکاری و تعامل با سازمان ها به‌منظور عملکرد بهتر در تمام زمینه‌های کسب ‌وکار، از منابع انسانی و بازاریابی تا فناوری اطلاعات ومالی و حقوقی به ارائه خدمات است. گسترده بودن زمینه کاری مشاوران، این حرفه را جذاب، تخصصی و بسیار وابسته به علوم روز کرده است.

باشماهمراه هستیم.

جهت کسب مشاوره تخصصی ارسال عدد ۶۰ به ۰۲۱۸۸۴۰۱۳۱۳


مطالب مرتبط