تصویر مشاور عالی مهندس کیارش اورنگ

 مرکز مشاوره مدیریت و کارآفرینی ماهان

جلسه مشاوره پروژه مدیریت شرکت نفیس فیروزه در خصوص  کوچینگ سازمانی، توسعه مدیران و رهبری با مدیریت سرکار خانم پریسا حنیفه زاده و حضور مشاورعالی بین الملل جناب اقای مهندس کیارش اورنگ در مرکز مشاوره مدیریت وکار آفرینی ماهان برگزار گردید. ‌

تصویر پروژه مشاوره مدیریت ماهان

 مرکز مشاوره مدیریت و کارآفرینی ماهان

 در این جلسه به بررسی عوامل موثر بر ارتقاء قابلیتهای سازمانی بمنظور ورود عمیق تر به بازارهای بین المللی و پروژه هایی که در این زمینه میبایست در شرکت انجام شود پرداخته شد. ‌

باشماهمراه هستیم

 ارائه خدمات مشاوره مدیریت پروژه ای ماهان

جهت کسب اطلاعات ارسال عدد ۶۰ به ۰۲۱۸۸۴۰۱۳۱۳


مطالب مرتبط