تصویرمنطقه امن مشاوره مدیریت

 مرکزمشاوره مدیریت و کارآفرینی ماهان

همه ما برای رشد با مشکلات مختلف روبرو می شویم و گاهی چالش‌هایی را تجربه میکنیم.

منطقه امن یا محدوده راحتی ComformZone جایی است  که ما در آن قرار میگیریم و کار جدید و پر چالشی انجام نمی‌‌دهیم تا در همان‌جا باقی بمانیم . ‌ ‌

کارهای روزمره و روتین که هیچ چالش و اضطرابی ندارند. ‌ ‌

زمانهای بودن با دوستانی که همیشه با آن‌ها ارتباط خوبی داریم و در منطقه امن ما هستند.

افراد تمایل دارند در منطقه امن و آسایش خود قرار داشته باشند ولی برای یادگیری و تغییر باید از منطقه امن خارج و وارد منطقه استرچ شویم Zone Stretch

 تصویرمشاوران مرکزمشاوره مدیریت ماهان

‌ ‌مرکز مشاوره مدیریت و کارآفرینی ماهان

 برای یک مشاورخارج کردن افرادی که دارای اعتماد به نفس و عزت نفس پایین هستند از منطقه امن دشوار است و این افراد مقاومت بالایی دارند.

‌‌  در جلسات مشاوره پرسش و گفتگو باید به گونه ای باشد که افراد راغب شوند آرام آرام از منطقه امن ذهنی خود خارج شوند. ودر منطقه ترس (Stretch)  قرارگیرند.

‌ ‌ ویژگی های حضور در منطقه Stretch

‌‌ •      مشتاق آموختن

•       افزایش خلاقیت و کنجکاوی

•       انگیزه برای تغییر

•       ریسک پذیری

•       رشد و یادگیری


مطالب مرتبط