فراخوان سومین دوره پرورش مشاورحرفه ای کسب و کار ماهان با حضور داوطلبین این دوره : ‌

سرکار خانم فیروزه ناصری

 مدیرمالی شرکت بریدفناورآریان

 

هدف خانم ناصری از انتخاب سومین دوره مشاورحرفه ای کسب و کار؟

اخذ دانش و مهارت برای دریافت خدمات مشاوره ای ‌‌ ‌

📲اطلاعات بیشتر  ارسال ۶۰ به ۰۲۱۸۸۴۰۱۳۱۳

با آرزوی موفقیت درپایان سومین دوره مشاورحرفه ای  برای شما همسفر عزیز. ‌

با شما همراه هستیم


مطالب مرتبط