با افتخار سومین دوره مشاور حرفه ای کسب وکارماهان با حضور دانشپذیران و فرهیختگان کسب وکار آغاز شد.حضور این عزیزان در کناریکدیگر موجب میشود بتوانیم رسالتی موثر در صنعت مشاوره مدیریت ایران را رغم بزنیم.

  اکنون بیش از هر زمان دیگری سازمانها در جهت حفظ ، رشد و حرکت بسوی آینده ای متعالی به مشاورانی برجسته و توامند نیاز دارند.

تصویر سومین دوره مشاوران حرفه ای کسب وکار 

 مرکزمشاوره مدیریت وکارآفرینی ماهان

مشاورانی که به مدیران و صاحبان کسب وکار یاری میدهند تا از عهده حل دشواریها و مشکلات خود برآیند تا درنهایت به بهتر شدن کارکرد سازمانی انجامد.

مشاوره مدیریت جز ذات مدیریت در هرزمان و هرمکانی است ، به گونه ای که مشاوره صحیح و موثر می تواند باعث افزایش و بهبود انگیزه و گسترش مدیریت شود.مشاوران مدیریتی که به تحلیل دقیق سازمان و کارفرما پرداخته و تعهدات و تعدیلات و اصلاحات مورد نیاز را مشخص سازد

 

تصویر سومین دوره مشاوران حرفه ای کسب وکار

  مرکزمشاوره مدیریت وکارآفرینی ماهان

خلاقیت در طراحی استراتژی به همراه چاشنی نظام مندی در جهت تشخیص و یافتن گزینه‌های امکان‌پذیر جهت حل مساله و کنار گذاشتن پیشنهاد‌هایی که بیهوده و بی‌ثمر است، از ثاثیرات حضور مشاوره مدیریت در سازمان می باشد.

مرکز مشاوره مدیریت و کارآفرینی ماهان ، در راستای رسالت پرورش مشاور حرفه ای کسب و کار اقدام به برگزاری سومین دوره مشاور حرفه ای کسب و کار نموده است .


مطالب مرتبط