سرفصل­ های نوشتار

مدل کسب و کار

هدف مدل کسب و کار

ارزش

ارزش پیشنهادی

تاریخچه مدل کسب و کار

آیا هدف یک مدل کسب و کار فقط سودآوری است؟

مدل کسب و کار

ارتباط با مشتری و مسیرهای ارتباط با مشتری

حرف اول

 در طول روز با آدم هایی که مواجه می شویم و از هرکسی که سوال می پرسیم ایده های ذهنی مختلفی برای کسب و کار دارند. اما هیچ وقت این ایده ها به خود کسب کار تبدیل نمی شوند و در مرحله ایده پردازی باقی می مانند. مدل کسب و کار بخشی است که به ما کمک می کند تا ایده هایمان را سروشکل داده و منظم تر فکر کنیم.

مدل کسب و کار( از دید انجمن ملی کسب وکارهای کوچک آمریکا)، زیربنای یک شرکت است، بخشی که شامل ایده های اصلی برای کسب و کار است و عملکرد کلی کسب و کار را توضیح می دهد.
هدف مدل کسب و کار، مدل کسب و کار توصیف ابزار و نوشته هایی است که یک سازمان به کار می گیرد تا به سودی که برای آن برنامه ریزی کرده است برسد.
ارزش، مجموعه ای که توصیف می کند مشتریان از محصول یا خدمت شما چه انتظاری دارند.
ارزش پیشنهادی، توصیف کننده فایده هایی است که مشتریان می توانند از محصولات یا خدمات شما انتظار داشته باشند.

 

تاریخچه مدل کسب و کار


 گوتنبرگ که چندین سال است از اختراع دستگاه چاپش می گذرد، توانست مدل کسب و کار صنعت نشر را عوض کند. تا قبل از اختراع گوتنبرگ یکسری کاتب که مسئول نوشتن از روی اصل نوشته بودند وجود داشتند اما با اختراع دستگاه چاپ نه تنها این کاتب ها حذف شدند بلکه موقعیت جدیدی ایجاد شد تا کتاب ها و نوشته ها بع تعداد بالاتر و شکل جدیدتری فروخته شوند.
زیراکس نیز توانست با اختراع دستگاه کپی مدل کسب و کار کپی گرفتن را تغییر دهد.
بنابراین اختراعات برخی شرکت ها نه تنها کسب و کار را تغییر دادند بلکه توانستند مدل کسب و کار را نیز تغییر دهند.

 

آیا هدف یک مدل کسب و کار فقط سودآوری است؟

 

 قطعاً افرادی هستند که شغل هایی دارند که بخش زیادی از آن وابسته به پول و یا سود نیست. مانند یک سازمان خیریه که هدف دیگری به جز پول دارد.

به مدل کسب و کار فردی به نام استرووالدر(Osterwalder)، بوم کسب و کار می گویند. وی تعاریف مدل کسب و کار را عوض و یک حالت گرافیکی به آن داد.

تصویر بوم مدل کسب و کار یک مشاور

 

بوم کسب و کار صفحه­ ای با 9 خانه است که در این خانه­ ها بخش­ هایی پر شده­ اند.
با توجه به این بوم، وی مدل کسب و کار را از حالت سود و کسب درآمد به ارزش تغییر داد.

 

مدل کسب و کار

  مدل کسب و کار منطق یک شرکت در چگونگی خلق، ارائه و کسب ارزش را توصیف می کند

تصویر بوم مدل کسب و کار یک مشاور

 

باید توجه داشت که این 9 بخش قابل جا به جایی نیستند و هرکدام باید سر جای خودش قرار گیرد.

3 خانه سمت راست مربوط به مشتریان: دامنه مشتریان، ارتباط با مشتریان و مسیرهای ارتباطی
3 خانه سمت سمت چپ با کلید سروکار دارد: شرکای کلیدی، منابع کلیدی، فعالیت های کلیدی: در هر کسب و کار باید تعریف شوند و راجع به فعالیت اصلی شرکت در راستای ارزش پیشنهادی صحبت می کنند. و این که ارزش پیشنهادی به بهترین شکل به مشتریان برسد و به نسبت صنعت و کسب و کار هرکدام از این ها می توانند تغییر کنند.
ارزش پیشنهادی دلیل ترجیح یک شرکت نسبت به سایر شرکت ها توسط مشتریان است.
2 قسمت پایین مربوط به درآمد و هزینه است: چطور در یک کسب وکار می توانیم پول در بیاوریم و کجاها هزینه کنیم

تصویر بوم مدل کسب و کار یک مشاور

 اما ارزش های پیشنهادی به این موارد ختم نمی شوند. ارزش های کیفی مانند مسئولیت پذیری، تجربه خرید، اتمسفر، حس خوب داشتن و... هم جز ارزش ها محسوب می شود.


به عنوان مثال، ارزش های پیشنهادی در اسنپ:

 مرکز مدل کسب و کار، طراحی ارزش پیشنهادی است.


دامنه مشتریان: از نظر فردی مشتریان چه کسانی هستند و از نظر بازاری که مشتریان در آن قرار دارند بررسی می شود.

 

مشتریان ما چه کسانی هستند و ما آن ها را از چه وجه هایی بشناسیم:

1. اطلاعات جغرافیایی

2. درک آن ها از اقتصاد

3. موقعیت فرهنگی

4. درک مشتری از بازار

5. درک ما از بازار

6. جایی که مشتری قرار گرفته

ارتباط با مشتری و مسیرهای ارتباط با مشتری

 ارزش پیشنهادی از چه مسیری به مشتری برسد و آن ارزش پیشنهادی شامل و حامل چه پیام هایی باشد. کانال های ارتباطی می توانند فیزیکی و یا مجازی باشند

تصویر بوم مدل کسب و کار یک مشاور

حرف آخر

 تنها یک مدل کسب و کار وجود ندارد. ده ها مدل کسب و کار داریم. مدل های کسب و کار متنوع برای مصرف کننده ها، استارتاپ ها و موارد دیگر. چیزی که در ایران شناخته می شود مدل آقای Osterwalder است. اما کسانی مانندEric Ries، Ash Maurya، Alexander Chernev روایت های دیگری برای مدل کسب و کار دارند.

 

موضوعات مرتبط با موضوع آموزش مبانی مدل کسب و کار و بوم کسب و کار

 بوم کسب وکار یک مشاور

معرفی بخش های اصلی مدل کسب و کار

تعریف بازار و طراحی دامنه مشتریان

 طراحی ارزش پیشنهادی

 طراحی سیستم های ارتباط با مشتری

مولف: دکتر رضا کرد


مطالب مرتبط