در سومین دوره مشاورحرفه ای کسب وکار ماهان ،  افتخار میزبانی جناب آقای پروفسوربیژن خرم را در مرکز مشاوره مدیریت ماهان داشتیم. ‌
‌ 🔰ایشان درحوزه مشاوره مدیریت به بیان  مبحث تفکرسیستمی پرداخته وبا بیان شیوا و دلنشین خود دانشپذیران سومین دوره مشاورحرفه ای کسب وکارماهان را میهمان کردند. ‌

‌مرکز مشاوره مدیریت و کارآفرینی ماهان
‌ 🔰پروفسور خرم هر سیستم را ترکیبی از اجزا و اتصالات آن بیان نمود ؛
با این مثال که در یک خودرو اجزای آن میتواند موتور و غیره باشند و اتصالات آن پیچ و مهره . در انسان اجزا ارگان های بدن هستند و اتصالات آن رگ و پی ها هستند ولی در جامعه مدنی اجزای آن انسان ها هستند ولی اتصالات آن مشخص نیست. ‌
‌ ‌
‌ 🔰ودر پایان درخصوص اهمیت ویژه مشاوره مدیریت اشاره به بیان پیتر دراکر ( فرهنگ یک قفل است ولی گشایش آن مدیریت است ، و مسوولیت مدیریت آن با زمامداران آن است ، توسعه مدیریت کلید توسعه اجتماعی است ) نمودند.
 
 

مطالب مرتبط