پنجشنبه ۲۵ مهرماه ۹۸ ، سومین دوره مشاور حرفه ای کسب و کار ماهان ،با حضور جناب آقای پروفسور بیژن خرم باشکوه تر ازهمیشه برگزار شد. ‌
‌ ‌
سپاس از حضور همیشگی شما در خانواده ماهان ‌ ‌

‌ "ارنی" کسی بگوید که ترا ندیده باشد 
تو که بامنی همیشه ، چه "تری" چه " لن ترانی"

# مولانا

 
 
‌نهایت سپاس و قدردانی ازشما که  اندیشیدن را به ما آموختید نه اندیشه ها را. 
 

مطالب مرتبط