ارزایابی اولیه تیمهای پروژه مشاوره مدیریت ، دومین دوره مشاور حرفه ای کسب و کارماهان

مرکزمشاوره مدیریت وکارآفرینی ماهان

🔺در خصوص وضعیت مسیر پیشبرد پروژه صنایع غذایی در سه فاز
 
تحقیقات بازار
بازاریابی
برندینگ ‌
🔺با حضور  تیم داوران مرکز مشاوره مدیریت و کار آفرینی ماهان 
تمامی تیمها به مطرح کردن تعریف مساله خود ،  بیان مدلهای عارضه یابی و مسیری که تا این لحظه در جهت پیشبرد پروژه صنایع غذایی طی کرده بودند، پرداختند‌.
‌ ‌ 

مطالب مرتبط