مژده ای دل که مسیحا نفسی می آید

 

 مرکز مشاوره مدیریت و کارآفرینی ماهان

مفتخریم تا برگ زرینی دیگر در راستای کمک به اعتلای کسب و کارهای ایران عزیزمان را در مرکز مشاوره مدیریت و کارآفرینی ماهان تذهیب نماییم.

باهدف پرورش گروهی از مشاوران نخبه و آینده ساز این مرزو بوم

 

 باشد تا به یاری ایشان تحقق بخشیم چرخش روز افزون چرخهای مشاوره مدیریت را با هم افزایی به سبک ماهانی!!!

 

مرکز مشاوره مدیریت و کارآفرینی ماهان

آغاز مرحله اول گزینش و مصاحبه چهارمین دوره مشاوران حرفه ای کسب وکارماهان

 هیات عالی آموزش مرکز مشاوره مدیریت و کارآفرینی ماهان در مورد هریک از متقاضیان تصمیمات لازم را اخذ نموده و تنها 11 نفر از برگزیدگان دوره اول متقاضی شرکت در دوره های مذکور در تاریخ 13 آبان ماه حایز شرکت در دوره شناخته شدند.

 

آرزوی موفقیت روز افزون برای مشاوران مدیریت آینده را از بارگاه خداوند منان داریم.

شاد باشید و دلی را شاد کنید.


مطالب مرتبط