مرکز مشاوره مدیریت ماهان،مثلث بازاریابی

 مرکز مشاوره مدیریت ماهان،مثلث بازاریابی
همان طور که می دانید هدف اصلی از به کار گیری متد های مختلف بازاریابی کشف مسیری بهینه است که بتوان از طریق آن بیشترین سود دهی را در مورد یک کسب و کار به دست آورد.
به عنوان مثال اگر مفهوم بازاریابی را به صورت یک مثلث متصور شوید، سه راس این شکل هندسی مهم ترین فاکتورهای دخیل در موفقیت یک متد بازاریابی خواهند بود.

 

 

مرکز مشاوره مدیریت ماهان،مثلث بازاریابی

مرکز مشاوره مدیریت ماهان،مثلث بازاریابی

راس یک company، راس دو employee، وراس سوم customers می باشند.

 

در این مثلت ارتباط بین کمپانی و کارکنان  Internal marketing اینکه پرسنل خود را مشتریان خود بدانیم ، شرکت و  کارکنانInteractive Marketing   رفتاری است که مدیران با پرسنل انجام می دهند که به مشتری منتقل می شودو همچنین بین سازمان و مشتریان External marketing قولی است که سازمان به مشتریان خود وعده می دهد و باید به آن پایبند باشد مورد بررسی قرار میگیرد.

مرکز مشاوره مدیریت ماهان،مثلث بازاریابی

مرکز مشاوره مدیریت ماهان،مثلث بازاریابی

کسب و کار های موفق ضمن آگاهی از سه فاکتور ارزشمندی که در سه راس مثلث بازاریابی جای دارند، این عوامل را تا جای ممکن با شرایط مجموعه خود منطبق می سازند و دقیقا به همین دلیل است که می توان آن ها را کمپانی هایی “موفق” به شمار آورد.
یکی از وظایف  مشاوربازاریابی نهادینه کردن  بازاریابی تعاملی دریک سازمان میباشد.

 


مطالب مرتبط