مربی‌ گری قبل از اینکه یک تکنیک یا ابزار برای توانمندسازی افراد باشد، یک منش و نوعی نگرش است برای همراهی با کارفرمایی که به ما اعتماد کرده است.

‌ ‌ هدف مربی، موفقیت کار فرماست و دستیابی به این هدف، باعث می‌گردد مربی نیز به همراه کارفرمای خود یاد بگیرد و رشد کند.

 مرکز مشاوره مدیریت ماهان

‌‌‌‌ مشاوران مدیریت با استفاده از مربی‌گری، با نگاهی رو به آینده تلاش می‌کنند که کارفرما (client) از توانمندی‌ها و نقاط قوت خود به صورت بهینه بهره برده و قادر گردد در مسیر دستیابی به اهدافش، مسائل را حل و موانع را رفع نماید. ‌ ‌

مشاور در نقش مربی در تلاش است تا کارفرما را توانمند نموده و مهارت‌های لازم را در وی توسعه دهد. ‌ ‌ ‌ ‌

یکی از مهمترین مزیت‌های مربی‌گری در پروژه‌های مشاوره مدیریت این است که در پایان پروژه، کارفرما می‌تواند بدون وابستگی به مشاور و به صورت مستقل، مسیرهای بعدی را تعیین و در مسیر ترسیم‌شده به حرکت خود ادامه دهد. ‌

‌‌ ‌ جهت کسب اطلاعات ارسال ۶۰ به ۰۲۱۸۸۴۰۱۳۱۳

مرکز مشاوره ماهان، در پروژه‌های مشاوره مدیریت خود از رویکرد مربی‌گری استفاده می‌کند. ‌


مطالب مرتبط