مرکز مشاوره مدیریت و کارآفرینی ماهان
ارائه سمینار فردی ، دانشپذیران دومین دوره مشاور حرفه ای کسب و کار ماهان ‌
 
در پایان دومین دوره مشاوران حرفه ای کسب و کار ماهان ، دانشپذیران محترم هرکدام به ارائه سمینار فردی با موضوعی در حوزه مشاوره مدیریت پرداختند.
‌در این سفر شش ماهه شروع و تولدی جدید در عرصه مشاوره مدیریت کسب و کار برایشان رقم خورد.

 مرکزمشاوره مدیریت و کارآفرینی ماهان
برای موفقیت در زندگی کسب و کارتان ، کافی است که اندکی از دیگران جلوتر باشید. ‌
با آرزوی موفقیت برای تمامی مشاوران حرفه ای کسب و کار ماهان
 

مطالب مرتبط