دکتر بهمن متولی|مشاورعالی مرکز مشاوره مدیریت ماهان|مشاور بازاریابی

 

 رزومه :   دکتربهمن متولی

 

 سوابق تحصیلی:

دانش آموخته DBA ) گرایش حقوق بین الملل(

دانش آموخته DBA گرایش حقوق بین الملل از انگلستان

 

  افتخارات کسب شده:

مرکز آموزش بازرگانی، دانشگاه جورج واشنگتن قطر، موسسه ماهان، دانشکده اقتصاد دانشگاه تهران، دانشگاه امیرکبیر، دانشگاه علوم دریایی نوشهر، دانشگاه باهنر کرمان، موسسه بهار، دانشگاه آمریکایی شارجه امارات

 

سوابق شغلی:

شرکت ETI )مشاور بخش بازرگانی فروش و بازاریابی)، شرکت KSN موسسه مالی عسکریه (مشاور بخش قراردادهای خارجی، سازمان توسعه و نوسازی صنایع و معادن ایران (مشاور بخش قراردادهای خارجی)، شرکت مپنا (مشاور بخش قراردادها و بازرگانی و همچنین مدرس گروه مپنا)، آستان قدس رضوی (مدیریت بخش بازرگانی)، شرکت جلال آرا (مشاور بازرگانی و قراردادهای تجاری)، شرکت سانیمکس امارات (مدیرعامل)، شرکت اکسپوترید قطر (مدیر بخش بازرگانی(

ترجمه و تالیف کتابهای:

ریسکهای حقوقی در قراردادهای تجاری، حقوق دریایی در قراردادهای حمل ونقل


مطالب مرتبط