مشاوره حقوقی ماهان

 مرکز مشاوره مدیریت ماهان

با افتخار در راستای نیل به رسالت مرکز مشاوره مدیریت ماهان شروع اولین جلسه مصاحبه مشاوره حقوقی را با حضور شورای محترم راهبری اعلام مینماییم. امید است برگی زرین در دفتر خدمت به جامعه مشاغل حقوقی کارشناسان حقوقی، وکلای ایران زمین را با حضور تیمی از فرهیختگان و دانشپذیران این دوره در حوزه صنعت مشاوره به سرانجام رسانیم.

 

 مرکز مشاوره مدیریت ماهان

در این جلسه ۹ نفر از داوطلبین که مرحله اولیه مشاوره را سپری کرده بودند ، به صورت مجزا در حضور شورای آموزش به معرفی خود و هدف خود از انتخاب دوره مشاوره حقوقی ماهان پرداختند و به پرسش های تخصصی مصاحبه کنندگان پاسخ لازم و جامع را ارائه نمودند. در پایان نشست اعضای محترم شورای راهبری درمورد هریک از متقاضیان تصمیمات لازم را اخذنموده و تنها ۷ نفر حائز شرکت در دوره مشاوره حقوقی شناخته شدند.


مطالب مرتبط