گزینش دانشپذیران پنجمین دوره مشاور حرفه ای

 مرکز مشاوره مدیریت ماهان

هم افزایی به سبک ماهانی!!!

آغاز مرحله اول گزینش ومصاحبه‌ پنجمین دوره مشاوران حرفه ای کسب وکارماهان هیات عالی آموزش مرکز مشاوره مدیریت و کارآفرینی ماهان در مورد هریک از متقاضیان تصمیمات لازم را اخذ نموده و تنها ۳ نفر از برگزیدگان در تاریخ ۱۸ دی ماه حایز شرکت در دوره شناخته شدند. آرزوی موفقیت روز افزون برای مشاوران مدیریت آینده را از بارگاه خداوند منان داریم. شاد باشید و دلی را شاد کنید.


مطالب مرتبط