با افتخارآغاز اولین دوره مشاورحرفه ای کسب و کار با رویکرد مشاوره حقوقی با حضور 40 نفر از مشاوران حقوقی، اساتید برتر و مدیران برجسته در مورخ 1398/11/05 برگزار گردید.  

 ‌

در این مراسم ابتدا جناب آقای مهندس یوسف زاده مدیر دپارتمان دوره پرورش مشاوره حرفه ای کسب و کار با رویکر حقوقی ضمن خوشآمد پویی به مدعوین محترم به بیان فرآیند برگزاری و حضور پذیرفته شدگان این دوره پرداختند. در ادامه هر یک از دانش پذیران با هدف هم افزایی به سبک ماهان به معرفی خود پرداختند. درآخر به رسم یادبود مراسم بریدن کیک افتتاحیه «اولین دوره پرورش مشاوره حرفه ای کسب و کار با رویکرد حقوقی» با حضور اعضاء شورای راهبردی مرکز مشاوره مدیریت ماهان برگزار گردید.

 امید است در پایان این دوره دانش پذیران محترم به عنوان مشاور حرفه ای کسب و کار با رویکرد حقوقی به ویژگی هایی از جمله آگاهی از نیازهای حقوقی مخاطبان و صاحبان کسب و کار، مهارت در ارائه مطالب و موضوعات حقوقی، توانایی مدیریت فضای جلسات و مذاکرات حقوقی، توانایی تصمیم گیری در لحظه، رفتارهای پیشگیرانه در راستای ایجاد سپر سازمانی، پیش بینی فرآیندهای آتی و آینده نگری دست یابند. 


مطالب مرتبط