سومین جلسه دوره مشاوره حقوقی ماهان|دکتر وحید بیگی

در سومین جلسه از اولین دوره مشاور حرفه ای کسب و کار با رویکرد حقوقی جناب آقای دکتر بیگی به بیان مباحث مبانی سازمانی، تئوری های مدیریت و سیر تحول آن پرداختند. در این کلاس که با حضور 34 نفر از دانش پذیران و در روز 5 شنبه برگزار گردید، مباحثی با موضوع مکاتب مدیریت از جمله مکتب کلاسیک، نئوکلاسیک(روابط انسانی)، رهیافت کمی مدیریت و مکاتب نوین مدیریت مطرح گردید. همچنین در بخش دوم کلیات سازماندهی، مبانی سازماندهی(روش های سازماندهی) و ... به دانشپذیران دوره ارائه گردید.


مطالب مرتبط