شرکت راهکار تجارت پایا با بیست سال سابقه ارائه دهنده ی خدماتی ازجمله صادرات و واردات کالا

مشاوره در زمینه بازرگانی ترخیص کالا از گمرک میباشد

ارائه نهایی پروژه شرکت راهکار تجارت پایا  بصورت ویدئو کنفرانس با حضور مشاوران ارشد مرکز مشاوره مدیریت ماهان جناب مهندس کریمیان و آقای عزیزی نژاد برگزارگردید

اجرای این پروژه در دوفاز عارضه یابی و تدوین استراتژی های بازاریابی توسط مشاوران ماهان صورت پذیرفت.

درفاز اول این پروژه با موضوع : عارضه یابی به بررسی موارد زیر پرداخته شده است

۱- تدوین مکانیزم و شاخص های عارضه یابی

۲- اراِيه ی لیست عارضه های احصاء شده

۳- اولویت بندی عارضه ها به ترتیب اهمیت و میزان تاثیرگذاری

۴- تدوین راهکارهای بهبود و توسعه برای عارضه های اصلی

 و همچنین در فاز دوم تدوین استراتژی های بازاریابی

 تیم مشاوران ارشد به موار دزیر در خصوص شرکت راهکار تجارت پایا پرداخته اند

 

۱- تدوین گزاره های استراتژیک برنامه بازاریابی

۲- اولویت بندی گزاره ها با توجه به رویکرد کلی سازمان

۳- تحلیل گزینه های جذاب و با بازگشت بالا برای سازمان

تدوین نهایی برنامه

۴- تدوین مقدمات اجرای برنامه در سازمان


مطالب مرتبط