جلسه مرور پیشرفت پروژه مشاوره مدیریت بازاریابی شرکت طرح و پردازش غدیر با حضور مشاوران مرکز مشاوره مدیریت ماهان و کارفرما

 Ghadir Design & Processing company Marketing  project review meeting with Mahan Management Consulting Center consultants  and Client

مطالب مرتبط