با افتخار ارائه نهائی پروژه مشاوره مدیریت موسسه حقوقی اترس توسط مشاوران حرفه ای سومین دوره پرورش مشاوره حرفه ای کسب و کار با رویکرد بازاریابی، در مسیر پیشبرد این پروژه در سه بخش تحقیقات بازار، مارکتینگ و برندینگ با حضور کارفرمای پروژه جناب آقای مرادی و تیم داوران مرکز مشاوره مدیریت ماهان روز پنج شنبه در تاریخ 1399/03/08 برگزار گردید.


مطالب مرتبط